Referenser

Referenser och omdömen av utförda arbeten går att få hos:

  • Övik Energi,
  • Höglndssågen
  • JSP
  • Åke Sjöström AB
  • Procero,
  • Statkraft
  • Metsä Sverige AB,,
  • SCA Packaging Obbola AB,
  • Frölandersentrepenad.