Mobil verksamhet

Mobilt

Genom att fordon är utrustade för att även arbeta ute i fält, kan tex svetsarbeten och andra arbeten utföras utan tillgång på Elnät.

PICT1422

Balansering av tex fläktar och uppriktning av masinkomponenter kan även erbjudas mobilt.