Erbjuder

Husums Mekaniska AB startade redan 1999 och har i dag 11 anställda. Maskinerna är anpassade för korta serier för att snabbt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och uppdrag.

 

Reparationer

Reparationer och underhäll av olika uppdrag. Oftast styrt via kundavtal.

 

Service

Utför drift och underhåll av anläggningar.

 

Prototypstillverkning

Tillverkning av prototyper, specialverktyg och reservdelar.

 

Mobil verksamhet som balasering, uppriktning och tyngre svetsarbete.