Mobilt

Genom att fordon är utrustade för att även arbeta ute i fält kan t.ex. svetsarbeten och andra arbeten utföras utan tillgång på Elnät.Balansering av t.ex. fläktar och uppriktning av masinkomponenter kan även erbjudas mobilt.